Juhtkond

 

Tehniline grupp

 

Tootmine ja paigaldus

 

Metallitööde tootmise ja kokkupaneku jaoskond

 

Materjalide töötlemise jaoskond (valtsimine, gaasi-, plasma-, veelõikus)

 

Katselabor

 

Transpordi­jaoskond

Kohtla-Järve montaažijaoskond