Tagasiside

Oleksime väga tänulikud kui annaksite hinnangu AS KOHIMO tegevustele ja osutatud teenuste kvaliteedile.

Palun hinnake osutatud teenuste üldist taset:

1
2
3
4
5

Palun hinnake osutatud tööde kvaliteeti:

1
2
3
4
5

Palun hinnake meie tähtaegadest kinnipidamist:

1
2
3
4
5