Erinevate produktide hoidmiseks vertikaalsete, horisontaalsete ja sfääriliste mahutite mahuga
kuni 100 000 m3 tootmine ja paigaldamine

Konstrueerimislahendused, tehase eeltootmine. Korrosioonivastase kaitse, mahutite konstruktsioonide isolatsiooni ja ja värvimise teenuste osutamine.

Tellija objektidel valmistatud mahutite konstruktsioonide paigaldamine.

Katselabori poolt keevisliidete mittepurustav katsetamine ja kontroll.

Erineva eesmärki ja kujunduse terasmahutid

Ettevõttel on olemas kõik vajalik mahutite konstruktsioonide tootmiseks ja paigaldamiseks.
Tootmistsehhid on varustatud kaasaegsete seadmetega lehtede lõikamiseks ja valtsimiseks, on olemas vajalikud keevitusseadmed, muud seadmed ja tööriistad. Kvalifitseeritud keevitajad, tõestatud ja heakskiidetud paigaldus- ja keevitustehnoloogiad.

Keevitusprotsessi järelevalve – 2 EWE / IWE keevitusinseneri ja NDT labori spetsialistid tagavad keevitustehnoloogiliste nõuete täitmist.

Mahutite konstruktsioonide tootmine ja paigaldamine toimub vastavalt standardi EVS EN 14015 nõuetele, võttes arvesse ka klientide täiendavaid soove.

Esitatud täitedokumentatsioon ja suhtlus asutustega, toodetud mahutite tehnilise järelevalve teostamiseks, tagab Tellija jaoks mahutite kasutuselevõtu.

Lisaks uute mahutite tootmisele on AS KOHIMO piisav kogemus mahutite parandamise ja rekonstrueerimise osas tegutsevate ettevõtete tingimustes. Need tööd viiakse läbi vastavalt API 653 nõuetele.