Surveanumad ja seaded

AS KOHIMO tootmise võimsused kaasaegsete seadmete ja kvalifitseeritud spetsialistide abil võimaldavad projekteerida ja valmistada kuni 60 bar surveanumaid

Surveanumad ja seaded

AS KOHIMO tootmisvõimalused lubavad teostada surveanumate valmistamist ja keevitust tehasetingimustes. Kasutatakse tootlike kaasaegseid seadmeid ja tehnikat.

Surveanumad valmistatakse vastavalt PED 2014/68/EU direktiivi nõuetele, standardi EN 13445 kohaselt. Toodangu kvaliteet ja tööde teostamine reguleeritakse Kvaliteedi juhtimissüsteemiga EN ISO 9001:2015.

Ettevõtte omab survemahutite keevitustööde teostamiseks sertifikaate ja meil töötavad sertifitseeritud keevitajad.
Montaažitöid teostavad kvalifitseeritud monteerijad suurte kogemustega spetsialistide juhendamise all.

Pakume horisontaalsete ja vertikaalsete suveanumate valmistamist ja paigaldust, s.h. sfäärilised ja silindrilised gaasimahutid.

Seade tarnitakse Tellijale komplektis koos sertifikaatide ja kooskõlastustega.
Kvalifitseeritud personali poolt tehtud töö ja kasutavate materjalide kvaliteet on hea tulemuse garantii!

Tööde teostamisel on suurt tähelepanu osutatud ohutu töötingimustele ja keskkonna kaitsele, eelnevalt teostatakse kogu riskide analüüs.